فوق تخصص جراحی گوش،حلق و بینی

مقالات آموزشی

بیمار گرامی نوبت دهی فقط از ساعت 8 صبح روز

چهارشنبه تا تا آخر وقت روز پنج شنبه هر هفته مقدور میباشد .

سپاس از صبر شما

favicon-32x32

کارایی بهتر با اپلیکیشن