جراح و متخصص گوش ، حلق ، بینی فوق تخصص عمل های زیبایی عضو انجمن گوش وحلق وبینی ایران بورد تخصصی جراحی سر و گردن

قبل
بعد

دکتر حسن هنرور فارغ التحصیل رشته جراحی گوش و حلق و بینی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد میباشند. ایشان از سال 1384 در این حوزه پزشکی فعالیت های بسیاری را انجام دادند . ایشان در حال حاضر عضو گروه انجمن گوش و حلق و بینی بیمارستان فوق تخصصی  فارابی میباشند و در بخش خصوصی در بیمارستان های پاستور ، آریا و همچنین کلینیک گوهرسا مشغول به طبابت و عمل جراحی میباشند. دکتر حسن هنرور عمل های متعدد و موفقی در زمینه درمانی و زیبایی انجام داده اند.

مدارج علمی وسوابق اجرایی ایشان عبارتند است از:

  • دانشنامه عمومی در سال۷۹
  • بورد تخصصی جراحی گوش وگلو وبینی درسال ۸۴
  • دوره تکمیلی جراحی اندوسکوپی بینی وسینوس در سال۹۲
  • دوره تکمیلی جراحی اندوسکوپی بینی وسینوس در سال۹۲
  • معاون‌درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۸۵
  • عضو گروه گوش وحلق وبینی بیمارستان فارابی وابسته به تامین اجتماعی خراسان رضوی
  • عضو انجمن گوش وحلق وبینی ایران
  • عضو انجمن رینولوژی ایران

نمونه عمل های جراحی