گالری تصاویرقبل وبعد عمل

جراحی بینی

جراحی زیبایی بینی یک نوع عمل جراحی برای تغییر شکل بینی می باشد که شامل موارد بزرگ کردن بینی ،کوچک کردن بینی ، برداشتن قوز بینی ،عمل بینی گوشتی ، جراحی انحراف بینی ، عمل بینی استخوانی پلیپ بینی، کوچک کردن سوراخ های بینی ، تغییر زاویه بینی نسبت به لب بالا ،و اصلاح عیوب دیگر بینی میباشد .

جراحی گوش

1-عفونت:درصورت پارگی پرده گوش بیشترازشش ماه توام باکاهش شنوایی وخروج ترشحات چرکی نیازمندعمل ترمیم پرده گوش(تیمپانوپلاستی)میباشد.
2-جراحی گوش در صورت افت شنوایی...جراحی گوش در صورت افت شنوایی انتقالی ناشی از مشکلات استخوانچه ها.
3-جراحی زیبایی لاله گوش به دلیل...جراحی زیبایی لاله گوش به دلیل بدشکلی های مادرزادی یا ناشی از ضربه و تصادف(اتوپلاستی)
4-جراحی ترمیمی ناشی از عدم تشکیل...جراحی ترمیمی ناشی از عدم تشکیل لاله و مجرای گوش(اوریکولوپلاستی)
5-جراحی به منظور سرطان های پوستی...جراحی به منظور سرطان های پوستی لاله و مجرای گوش و بازسازی آن.

جراحی گلو

مشکلات حلق و گلو می تواند ناشی از...مشکلات حلق و گلو می تواند ناشی ازعفونت هاویابیماری های التهابی یاموارد تومورال باشد. عمال جراحی شایع در قسمت گلو و گردن عبارت اند از:
1.عمل جراحی لوزه ولوزه سوم
2.عمل جراحی کام نرم وزبان کوچک برای رفع خروپف
3.عمل جراحی تیرویید
4.عمل جراحی حنجره
5.عمل جراحی تومورهاوعفونت های غددبزاقی
6.عمل جراحی توده های گردن.