دکتر حسن هنرور

جراح ومتخصص گوش حلق وبینی ، فلوشیپ جراحی اندوسکوپیک سینوس، جراحی زیبایی بینی وصورت ، نظام پزشکی 86098

تحصیلات:

بورد تخصصی جراحی گوش، حلق، بینی از دانشگاه مشهد در شهریور سال 1384


دوره های آموزشی گذرانده شده:

فلوشیپ رینولوژی وجراحی آندوسکوپی بینی وسینوس از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پست علمی و اداری:

معاونت درمان از بهمن 84 تا شهریور85 در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
عضویت ها و مجامع علمی رسمی:
عضو گروه گوش وحلق وبینی بیمارستان فارابی مشهد
انجمن علمی رنیولوژی ایران
انجمن گوش، حلق، بینی خراسان
انجمن گوش، حلق و بینی ایران
کارهایی که داخل مطب انجام میشود
آندوسکوپی سینوس


تماس با ما