دکترحسن هنرور (جراح ومتخصص گوش حلق وبینی)

تحصیلات و تخصص : جراح ومتخصص گوش حلق وبینی، فلوشیپ ،جراحی اندوسکوپیک سینوس، جراحی زیبایی بینی وصورت نظام پزشکی 86098

تماس با ما

گالری جراحی بینی

یکی از مباحث مهم در رشته فوق تخصصی راینولوژی ، جراحی پلاستیک و زیبایی بینی با حفظ عملکرد آن است . تنفس مهم ترین فیزیولوژی بدن انسان و مهم ترین عملکرد بینی است. هنرراینولوژیست حفظ آمیزه ای اززیبایی وعملکردبینی است.راینولوژی نوین دسترسی به ظریف ترین عناصربینی راباحداقل آسیب بافتی وروش های پیشرفته امکان پذیرساخته است.
گالری